• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
453 4982 2015-12-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ หน.สามัญฯ
452 4981 2015-12-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย วิทยาลัยการอาชีพแก่งคร้อ หน.สามัญฯ
451 4961 2015-12-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูล ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หน.หลักสูตรฯ
450 4960 2015-12-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบการผลิตโคมไฟ LED ตั้งพื้นใช้ในอาคาร "Modern Lamp design Contest 2016" ในงาน LED Expo & Thailand Energy Sav การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน.ช่างไฟฟ้าฯ
449 4947 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศีกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ทวิภาคีฯ
448 4943 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา หน.สามัญฯ
447 4942 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมงาน โฮมฮับแฟร์ สาขาขอนแก่น (5-10 ธันวาคม 2558) บริษัท โฮมฮับ จำกัด หน.ช่างก่อสร้าง, หน.ช่างสถาปัตยฯ, หน.ช่างไฟฟ้าฯ, หน.ช่างเชื่อมฯ
446 4939 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม (สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง) ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยสารพัดช่างนคตรราชศรีมา แผนกที่เกี่ยวข้อง
445 4938 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลฃยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลฃยีร้อยเอ็ด หน.ห้องสมุดฯ
444 4932 2015-11-30 รายงานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทยระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.ญาดา สัยงาม
443 4927 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสารเทคโนโลยีหรืสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 (คอศ. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้อง
442 4921 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ครูผู้เกี่ยวข้อง
441 4915 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบวารสารรูสมิแล ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน.ห้องสมุดฯ
440 4867 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง หน.ห้องสมุดฯ
439 4864 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หน.ห้องสมุด
438 4892 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก มอบชุดสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาแม่พิมพ์ Mock Up สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หน.ช่างกลฯ
437 4890 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศครีม สาขางานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน.ช่่างก่อสร้าง, หน.ช่างโยธา
436 4883 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก จัดส่งเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
434 4869 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธืข้อมูลความต้องการแรงงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทวิภาคีฯ
433 4868 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือแจ้งรายการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ผู้เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ