• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
432 4823 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก การแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียนนักเรียน นักศึกษาในโครงการ T-TEP (T-Tep Student Skill Contest ) ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 25589 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ช่างยนต์
431 4822 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ
430 4820 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการของบริษัท LIQUID LEARNING GROUP สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รอง.ผอ.ทั้ง 4 ฝ่าย
429 4853 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเกณฑ์กติกาการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม หน.ช่างเขียนแบบฯ
428 4852 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หน.ช่างกลโรางงาน
427 4849 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ
426 4848 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาทำงานพาสทาม(Part-Time และ Full-Time) บริษัท คิงส์พาวเวอร์แมกซ์ จำกัด หน.งานทวิภาคีฯ, หน.ช่างยนต์ฯ
425 4844 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หน.เทคนิคการผลิตฯ, หน.เทคนิคอุตสาหกรรมฯ
424 4837 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก โครงการทัศนศึกษาด้านโลจีสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง บริษัท ผาแดง ผาแดง จำกัด ผู้เกี่ยวข้อง
423 4833 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลันเทคนิคสุราษฎร์ธานี หน.ห้องสมุดฯ
422 4830 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งกำหนดการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูพี่เลี้ยง ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.งานหลักสูตรฯ
421 4827 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะไมโครคอลโทรลเลอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ หน.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
420 4795 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมงาน "ขอนแก่นอุตสาหกรรม แฟร์ ครั้งที่ 1" สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
419 4735 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก จดหมายแนะนำบริษัท นำเสนองานห้องอาเซียนและห้องอื่นๆ บริษัท ไฮ-คลาส โปรเจค จำกัด ผู้้เกี่ยวข้อง
418 4810 2015-11-20 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หน.ช่างเชื่อมฯ, หน.เทคนิคโลหะ
417 4803 2015-11-20 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลการอาชีพขอนแก่น หน.ช่างกลโรงงาน
416 4802 2015-11-20 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หน.ช่างยนต์
415 4775 2015-11-20 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
414 4774 2015-11-20 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หน.ช่างไฟฟ้า
413 4476 2015-11-20 หนังสือราชการภายนอก การสัมมนา National Seminar ประจำปี 25658-2559 ร่วมกับ CPSC สำนักนโยบายแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางประณีต ศรีนุกูล, นางสาวไฉทยา นามเชียงใต้, นายพงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ, นายจักกฤษณ์ ทิพเลิศ, นายณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ