• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
412 4754 2015-11-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจพื้นที่และปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านฟากพอง หน.ช่างก่อสร้าง
411 4734 2015-11-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หน.ช่างไฟฟ้า
410 4747 2015-11-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งที่พักงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพ แข่งขันทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ปี2558 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ช่างยนต์, อิเล็ก, ก่อสร้าง, สำรวจ, โยธา, สถาปัตย, สามัญ, ช่างกล, ช่างเชื่อม, เทคนิคโลหะ, เขียนแบบ, เทคนิคอุตสาหกรรม, สารสนเทศ, เทคนิคพื้นฐาน, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม
409 4733 2015-11-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
408 4712 2015-11-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน.ช่างก่อสร้าง
407 4710 2015-11-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.ช่างอิเล็กทรอนิกส์, หน.ช่างโทรคมนาคมฯ
406 4708 2015-11-17 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดป่าอภัยวัณ หน.ช่างก่อสร้าง
405 4664 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานประเภททักษะวิชาพื้นฐานการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.สามัญฯ
404 4660 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เตรียมห้องประชุมการถ่ายทอดแนวปฏิบัติการสำรวจความต้องการและการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ผู้รับผิดชอบห้องเรียนอัจฉริยะ
403 4654 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบวารสารประชาสัมพันธ์ " วอศ.ชลบุรี" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี หน.ห้องสมุดฯ
402 4642 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รอง.ผอ. ทุกฝ่าย , หน.สารสนเทศฯ
401 4633 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน หน.ห้องสมุดญ
400 4632 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หน.ช่างยนต์
399 4631 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หน.ช่างกลฯ
398 4626 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก โครงการแข่งขัน Cabling Contest ครังที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เกียวข้อง
397 4625 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา/กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยศึกษานิเทศก์ หน.สามัญฯ
396 4624 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ครูผู้เกี่ยวข้อง
395 4620 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม ด่วนมาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ครูผู้เกี่ยวข้อง
394 4617 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หน.ห้องสมุดฯ
393 4616 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ส่งจดหมายข่าว มทร.อีสาร วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หน.ห้องสมุดฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ