• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
392 4597 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานหลักสูตรฯ
391 4593 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดมารยาทไทย วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
390 4585 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 หน.ช่างยนต์
389 4559 2015-11-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพื้นฐานเข้าร่วมประชุม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หน.สามัญฯ
388 4551 2015-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งจุลสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน หน.งานห้องสมุดฯ
387 4550 2015-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สมาคมวิชาชีพครูช่างไฟฟ้ากำลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน.ช่างไฟฟ้าฯ
386 4547 2015-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวฉะเชิงเทรา หน.งานทวิภาคีฯ
385 4511 2015-11-06 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณและส่งตัวกลับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น อาจารย์สมชาย สกุลเทวัญพิทักษ์
384 4510 2015-11-06 หนังสือราชการภายนอก รายงายผลการฝึกงาน การไหห้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.ทวิภาคีฯ
383 4509 2015-11-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คร.ประมวล เสติ
382 4508 2015-11-06 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ส่งรายชื่อครูผู้ควบคุม และรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น หน.แผนกวิชาทุกท่าน
381 4474 2015-11-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.หลักสูตรฯ
380 2015-11-04 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
379 4457 2015-11-04 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "นาชะอังสาร" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร หน.ห้องสมุดฯ
378 4447 2015-11-04 หนังสือราชการภายนอก ส่งหนังสือ "มุทิตานุสรณ์ ม็องก็วลจองได ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน" สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ หน.ห้องสมุดฯ
377 4446 2015-11-04 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หน.ห้องสมุดฯ
376 4444 2015-11-04 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่สอบรับรองมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ประจำปี 2558 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หน.ช่างยนต์
375 4443 2015-11-04 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งใบประกาศนียบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง ครูผู้เกี่ยวข้อง
374 4442 2015-11-04 หนังสือราชการภายนอก ขอติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "อาชีวศึกษาสร้างคนดี มีอาชีพ" สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา หน.ทวิภาคีฯ
370 2015-10-29 รายงานการประชุม รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการ/หน.ช่างยนต์/หน.ช่างกลโรงงาน/หน.เทคนิคการผลิต/หน.อิเล็กส์/หน.โทรคมฯ/หน.เทคนิคพื้นฐาน/หน.เทคโนโลยีพื้นฐาน/หน.หมวดอังกฤษ/หน.หมวดพื้นฐาน/หน.หมวดสังคม/หน.งานหลักสูตรฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ