• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
369 2015-10-29 รายงานการประชุม รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 หน.แผนกวิชา/หน.หลักสูตรฯ/หน.งานวัดผลฯ/หน.ทวิภาคีฯ
368 4295 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานทะเบียน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
367 4294 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก ขอควมอนุเคราะห์ผลการเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการระดับชั้นที่ 1-2 ด่วนที่สุด สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานวัดผลฯ, หน.งานทะเบียน
366 4284 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม และส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานและดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้ที่เกียวข้อง
365 4283 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก สรุปประเด็นประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รอง.ผอ.ทั้ง 4 ฝ่าย
364 4277 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการในการนำระบบ Cloud Classroom มาใช้ในสถานศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.สารสนเทศฯ
363 4271 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันใบเลื่อยมือ รอบ 16 คนสุดท้าย บริษัท ที พี เอส แมชซีนทูลศ์ จำกัด หน.เทคนิคพื้นฐานฯ
362 4270 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง หน.เทคนิคโลหะฯ
361 4268 2015-10-28 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.ทวิภาคีฯ
360 4162 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "รอบรั้วอินทนิล" ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง หน.ห้องสมุดฯ
359 4148 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งยกเลิกการเรียนหลักสูตรทวิภาคี(ภาคสมทบ) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2558 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หน.งานทะเบียน
358 4147 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก การตอบรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด หน.ทวิภาคีฯ
357 4146 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.ทวิภาคีฯ
356 4137 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก ขอย้ายนักเรียน - นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หน.งานหลักสูตรฯ, หน.งานวัดผลฯ, หน.แผนกวิชาช่างยนต์
355 4136 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดป่าอภัยวัน หน.แผนกช่างก่อสร้าง
354 4119 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หน.งานหลักสูตรฯ
353 4118 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก โครงการ NEU. สัญจรและประสานเครือข่าย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
352 4078 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ หน.ช่างกลโรงงาน
351 4074 2015-10-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 หน.แผนกช่างยนต์
350 4043 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย , หน.แผนกวิชาทุกแผนก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ