• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
349 4042 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถาบัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) หน.ทวิภาคีฯ
348 4041 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) หน.ช่างสำรวจฯ
347 4040 2015-10-15 บันทึกข้อความ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานประมาณการเศรษฐกืจจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Management chart ไตรมาสที่ 2/2558 และแนวโน้มปี 2558 สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น หน.ห้องสมุดฯ
346 4018 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรทีร่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ของ อุตสาหกรรมพัฒนามุลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หน.ช่างเชื่อมโลหะ
345 4017 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ส่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ
344 4016 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.งานหลักสูตรฯ
343 4015 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแแก่น หน.งานหลักสูตรฯ
342 4014 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.งานหลักสูตรฯ
341 4010 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอให้จัดส่งโครงงานวิชาชีพ (Project) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ
340 3993 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
335 3992 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคทั้ง 5 ภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการ
334 3990 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝ่ายวิชาการ
333 3989 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก หน.ห้องสมุดฯ
332 3988 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย ) จำกัด หน.ช่างยนต์ฯ
331 3987 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 หน.ช่างยนต์ฯ
330 3974 2015-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตสำรวจความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.ช่างไฟฟ้า, หน.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
329 3973 2015-10-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.ทวิภาคีฯ
328 3972 2015-10-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หน.งานหลักสูตรฯ
327 3949 2015-10-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิณผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทะเบียนฯ
325 3958 2015-10-08 หนังสือราชการภายนอก เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ e-report ภายใต้โครงการรดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หน.ช่างไฟฟ้าฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ