• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
324 3942 2015-10-08 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการปี 2558 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หน.ห้องสมุดฯ
323 3941 2015-10-08 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสาร "พญาสัตบรรณ" ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท หน.ห้องสมุดฯ
322 3940 2015-10-08 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบรายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.ห้องสมุดฯ
321 3939 2015-10-08 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเผยแพรวารสารวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปีที่ 1 ฉบับที่1/2557 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี หน.ห้องสมุดฯ
320 3938 2015-10-08 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการแข่งขันทักษะรถจักรยานยนต์ซูซูกิระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด หน.ช่างยนต์
319 3872 2015-10-08 หนังสือราชการภายนอก ขอสำรวจข้อมูลการผผลิตกำลังคนและความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทวิภาคีฯ
318 4227/58 2015-10-07 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หน.หมวดวิชาภาษาอังกฤษ, หน.หมวดวิชาสังคมศึกษา, หน.หมวดวิชาพื้นฐาน, หน.แผนกวิชาช่างยนต์, หน.แหนกวิชาเทคนิคการผลิต, หน.แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน, หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน, แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
317 3923 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัตงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการ, หน.งานทะเบียน, หน.งานวัดผลฯ,ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตร,หัวหน้าภาควิชาที่เปิดสอนปริญญาตรี
316 3920 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวนักศึกษากลับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.ทวิภาคีฯ
315 3913 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการพิจารณานักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด หน.ทวิภาคีฯ
314 3912 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องขยายเสียง ศุนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 อำเภอเมืองขอนแก่น หน.อิเล็กทรอนิกส์
313 3911 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ยินดีให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.งานทวิภาคีฯ
312 3910 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ แผนกช่างยนต์
311 3773 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญให้เกียรติเข้าร่วมงานการประชุมเพื่อสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที 2) งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ
310 3755 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษากลับสู่สถาบัน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ หน.งานทวิภาคีฯ
309 3754 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษากลับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หน.ทวิภาคีฯ
308 3752 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการฝึกงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.งานทวิภาคีฯ
307 3751 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการฝึกงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.งานทวิภาคีฯ
306 3745 2015-10-07 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษากลับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หน.งานทวิภาคีฯ
305 - 2015-10-06 ประกาศ กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
ด่วนที่สุด
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ