• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
447 4942 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมงาน โฮมฮับแฟร์ สาขาขอนแก่น (5-10 ธันวาคม 2558) บริษัท โฮมฮับ จำกัด หน.ช่างก่อสร้าง, หน.ช่างสถาปัตยฯ, หน.ช่างไฟฟ้าฯ, หน.ช่างเชื่อมฯ
446 4939 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม (สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง) ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยสารพัดช่างนคตรราชศรีมา แผนกที่เกี่ยวข้อง
445 4938 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลฃยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลฃยีร้อยเอ็ด หน.ห้องสมุดฯ
444 4932 2015-11-30 รายงานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทยระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.ญาดา สัยงาม
443 4927 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสารเทคโนโลยีหรืสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 (คอศ. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้อง
442 4921 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ครูผู้เกี่ยวข้อง
441 4915 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบวารสารรูสมิแล ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน.ห้องสมุดฯ
440 4867 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง หน.ห้องสมุดฯ
439 4864 2015-11-30 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หน.ห้องสมุด
438 4892 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก มอบชุดสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาแม่พิมพ์ Mock Up สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หน.ช่างกลฯ
437 4890 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศครีม สาขางานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน.ช่่างก่อสร้าง, หน.ช่างโยธา
436 4883 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก จัดส่งเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
434 4869 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธืข้อมูลความต้องการแรงงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทวิภาคีฯ
433 4868 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือแจ้งรายการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ผู้เกี่ยวข้อง
432 4823 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก การแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียนนักเรียน นักศึกษาในโครงการ T-TEP (T-Tep Student Skill Contest ) ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 25589 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ช่างยนต์
431 4822 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ
430 4820 2015-11-25 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการของบริษัท LIQUID LEARNING GROUP สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รอง.ผอ.ทั้ง 4 ฝ่าย
429 4853 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเกณฑ์กติกาการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม หน.ช่างเขียนแบบฯ
428 4852 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หน.ช่างกลโรางงาน
427 4849 2015-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/39 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ