• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
236 3279 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการทำระบบฐานข้อมูลของสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม งานทะเบียน, งานหลักสูตรฯ, งานวัดผลฯ
235 3278 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โปรแกรม Rosetta stone สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก
234 3277 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทวิภาคี (ภาคสมทบ) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2558 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด งานหลักสูตรฯ
233 3266 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก งดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 8 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้รับผิดชอบห้อง Smart Classroom
232 3265 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารกาสะลอง ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ห้องสมุดฯ
231 3264 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบข่าวราชมงคลล้านนารายสัปดาห์ (RL s Weekly News) ปีที่ 1 ฉบับบที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ห้องสมุดฯ
230 3263 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสาร DSD NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ห้องสมุดฯ
229 3262 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารราชมงคลพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ห้องสมุดฯ
228 3261 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการประเมิณสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.เทคโนโลยีสารสนเทศ
227 3260 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะฝีมือช่าง บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำกัด แผนกช่างยนต์
226 3218 2015-09-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคาะห์ในการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก
225 3209 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา และความต้องการเปิดสอนกลุ่มวิชาชีพช่างตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุดปราการ หน.ช่างยนต์
224 3208 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการนำส่งข้อมูลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน.งานวัดผลฯ
223 3206 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก โครงการบูรณเครื่องขยายเสียงภายในพระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ป ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แผนกอิเล็กทรอนิกส์, งานประชาสัมพันธ์ฯ
222 3199 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ ในการประชุมและแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ "คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานรายงานประชาชน" ด่วนที่สุด คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ อ.รัตนาภา มหรรณพากร
221 3178 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก การติดตามและประเมิณผลหลักสูตรการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด สำนักงาน ป.ป.ช หน.สามัญฯ
220 3177 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง งานทวิภาคีฯ
219 3176 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดฯ
218 3168 2015-09-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท วังจำปา แมชชีน จำกัด งานทวิภาคีฯ
217 3348/58 2015-08-31 บันทึกข้อความ แจ้งการส่งเอกสาร งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/32 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ