• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
803 2961 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PJBL) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้เกียวข้อง
802 2927 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมการประชาพิจารย์หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคสัตหับ หน.งานหลักสูตรๆ
801 2850 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดการจัดการเรียนรู้ C-PBL 21 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาทุกท่าน, หน.งานหลักสูตรๆ
800 2830 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมต่าง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
799 2843 2016-08-18 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดๆ
798 2016-08-18 รายงานการประชุม รายงานการประชุมวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน, หัวหน้างานหลักสูตรๆ, หัวหน้างานวัดผลๆ
797 2910 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้าแนะนำสื่อการเรียนการสอน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ผู้เกี่ยวข้อง
796 2857 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น หน.แผนกวิชาสามัญๆ
795 2903 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างด้วยตนเอง" ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น หน.แผนกช้างไฟฟ้า
793 2859 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก การส่งแบบขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด่วนมาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้เกี่นวข้อง
792 2905 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเลื่อนการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา-เอสโซ่- ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด่วนมาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้เกี่ยวข้อง
791 2899 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ผู้เกี่ยวข้อง
790 2906 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเลื่อนวันกำหนดการ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ครูผู้เกี่ยวข้อง
789 2777 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมเตรียมการจัดงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (I-SAN BOOK FAIR 2016) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ห้องสมุดๆ
788 2822 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชัวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ปริญญาตรี
786 2796 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก แจ้งครูสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สำนักพัฒนาสรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นายธีระชัย เลศนาวีพร
784 2798 2016-08-02 หนังสือราชการภายนอก การตอบรับเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ และการจัดการเรียนการสอน บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หน.งานหลักสูตรๆ, หน.แผนกวิชาเขียนแบบๆ
783 2821 2016-08-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง, นายศุภมิตร กิจเธาร์
782 2792 2016-08-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่สถาบันเครือขายและศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หัวหน้างานหลักสูตรๆ
781 2804 2016-08-02 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ครูผู้เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ