• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
635 0539 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งระงับการฝึกงานของนาย สุริยา เสนา บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หน.งานทวิภาคี, หน.แผนกช่างกลโรงงาน
634 0543 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.งานทวิภาคี, หน.ช่างกลโรงงาน
633 0481 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันการอชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
632 0479 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าแผนกทุกแผนก
631 0542 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.แผนกช่างไฟฟ้า
630 0469 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาติเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทการพัฒนาบทเรียน M-Learning สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หน.เทคโนโลยีพื้นฐาน
629 0541 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาทุกท่าน
628 0477 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร หน.แผนกสามัญฯ
627 0534 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดแสดงหุ่นโชว์ชุดครุยปริญญา หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ปริญญาตรี
626 0529 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี หน.งานหลักสูตรฯ
625 0484 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าศึกษาดูงานและประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายพีระพงษ์ สาสิมมา
624 0538 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเข้าบรรยายความรู้สินค้าผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เอสซีจี บรอษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด แผนกช่างก่อสร้าง
623 2016-02-02 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ V-NET 2558 (ปวส.2) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
622 2016-02-02 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ V-NET 2558 (ปวช.3) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
621 0480 2016-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร วิทยาลัยการอาชีพพล นายรณชัย ยุ่งพรมมา
620 0483 2016-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ห้องสมุดฯ
619 0482 2016-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่เอกสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ห้องสมุดฯ
618 0443 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร่างระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หน.ช่างก่อสร้าง
617 0418 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเข้าแนะนำโครงการทวิภาคี สาขาผู้ควบคุมการก่อสร้าง และสาขาช่างเขียนแบบ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน งานทวิภาคีฯ
616 0377 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้านิเทศงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิตในสถานศึกษา คณะอุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หน.หลักสูตรฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ