• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
780 2799 2016-08-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญคณะอาจารย์เยื่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แผนกเขียนเเบบๆ
777 2749 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม เอ็นซี งานกลึง และงานกัด(Controller Siemens) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครูผู้เกี่ยวข้อง
776 2728 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ช่่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมๆ, ช่างยนต์, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา
775 2733 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ นายบุญสืบ ทองกำพร้า
774 2735 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอาชีวศึกษาขอนแก่น ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หน.แผนกสามัญๆ
773 2735 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอาชีวศึกษาขอนแก่น ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หน.แผนกสามัญๆ
772 2710 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลความร่วมมือ ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย งานทวิภาคีๆ
771 2730 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ครูผู้เกี่ยวข้อง
770 2729 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคระห์กรอกข้อมูล ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ช่างก่อสร้าง, ช่างสถาปัตย์, ช่างโยธา
769 2711 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการจักทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้ง 4ฝ่าย
768 2714 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสาร รายงานการสำรวจภาวะการงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ห้องสมุดๆ
767 2731 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่สถาบันเครือข่ายและศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
766 2719 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายศูนย์บริการที่เป็นมิตรๆ มูลนิธิไทยอาธร ขอนแก่น
765 2771 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจักอบรม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด แผนกช่างก่อสร้าง
764 2778 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิตยสาร You th เล่มที่ 17 ของศูนย์เยาวชนและครอบครัวๆ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว ทน.ขก ห้องสมุดๆ
763 2769 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลสนามสอบ ด่วนที่สุด สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน.หลักสูตรๆ
762 2776 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดๆ จังหวัดขอนแก่นประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดๆ
761 2774 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสาร DSD NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 กรมพัฒนาฝีมืแรงงาน ห้องสมุดๆ
760 2770 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้เกี่ยวข้อง
759 2772 2016-07-28 หนังสือราชการภายนอก อบรมโครงการพื้นฐานหลักสูตรจาวา The Java SE8 Fundamental บริษัท โพพีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด หน.แหนกสารสนเทศๆ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ