• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
615 0403 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน.ช่างโยธา
614 0434 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ห้องสมุด
613 0404 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรืสายปฏิบัติการในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ปริญญาตรี
612 0405 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา หน.ช่างไฟฟ้าฯ
611 0331 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
610 0320 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 4) ด่วนที่สุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หน.ช่างไฟฟ้า, หน.งานอาคารสถานที่
609 0265 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ระดับ ปวช.) และติดตั้งไฟฟ้า (ระดับ ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ครูที่เกี่ยวข้อง
608 0295 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หน.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
607 0295 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ห้องสมุด
606 0323 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 26 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
605 0262 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะโปรดสั่งซื้อหนังสือ สำนักพิมพ์คุ้มเกล้า หน.ห้องสมุด
604 0294 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมบังคับคดี หน.ห้องสมุด
603 0264 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย หน.ห้องสมุดฯ
602 0216 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน หน.งานวัดผล
601 0219 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก นำส่งรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน.งานวัดผล
600 0218 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา หน.งานวัดผล
599 0217 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ หน.งานวัดผลฯ
598 0213 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก หน.งานวัดผลฯ
597 0212 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน หน.งานวัดผลฯ
596 0214 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ หน.งานวัดผลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ