• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1262 0858 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก มอบหน้าที่เรกลางคืน เดือนกรกฎาคม 2562
1261 0842 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกสรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเนื่องในวันครู 2562
1260 0841 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 252
1259 0802 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะกำมส์ ระดับอาชัวศึกษาขอนแก่น
1258 0742 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562
1257 0610 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1/2562 ระดับปริญญาตรี
1256 0658 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 1/2562
1255 0683 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1254 0643 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสา 2562
1253 0642 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 2562
1252 0641 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูวิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ
1251 0636 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (งบประมาณ2562)
1250 0592 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดซื้อวารสาร 2562
1249 0594 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 1/2562
1248 0586 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1/2562 การจัดการศึกษาปริญญาตรี
1247 0557 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานและมอบตัว นักศึกษาใหม่ ประเภททวิศึกษา (ปวช.1) 2562
1246 0510 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1245 0513 2021-02-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการรับมัคร รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ไม่ครบจำนวน ปีการศึกษา 2562
1244 1556 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่2/2561 (เพิ่มเติมฌพาะราย)
1243 1555 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ