• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
736 2448 2016-06-30 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการพัฒนาครูประจำการสาขางานแม่พิมพ์เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หน.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
735 2471 2016-06-30 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งกำหนดการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
734 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากร สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
733 2426 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครูและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายชื่อดังแนบ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้อง
732 2421 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศโครงการพัฒนาวิชาชีพนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กลุ่มมิตรผล บริษัท น้ำตางมิตรผล จำกัด ผู้เกี่ยวข้อง
731 2420 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น หน.แผนกช่างไฟฟ้า
730 2425 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
729 2412 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยเทคนิคชับภูมิ ผู้เกี่ยวข้อง
728 2428 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานประกันคุณภาพๆ
727 2427 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก การบันทึกข้อมูลนักเรียนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทะเบียน
726 2423 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
725 2378 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างโต๊ะระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.แผนกช่างกลโรงงาน, หน.แผนกเทคนิคการผลิต, หน.แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
724 2359 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ สมัครสมาชิกชมรมครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลเทคนิคขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้อง
723 2348 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น แผนกที่เกี่ยวข้อง
722 2373 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพระดับปริญญาตรีครั้งที่1/2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
721 2357 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ครูอาสาสมัครชาวจีนของสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล สถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล ผู้เกี่ยวข้อง
719 2322 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
718 2247 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี หน.งานทวิภาคีๆ
717 2336 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เกี่ยวข้อง
716 2339 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ