• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1242 1554 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสาขาวิชาโยธาและสนามกีฦาด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1241 1551 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนะแนวการศึกษา แผนกวิชาช่างสำรวจ ปี 2561
1240 1550 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก ควบคุมการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561
1239 1548 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกกลางวัน - ยาม ประจำเดือน มกราคม 2562
1238 1546 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกกลางวัน - นักการภารโรง ประจำเดือน มกราคม 2562
1237 1545 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกกลางวัน - เวรตรวจ ประจำเดือน มกราคม 2562
1236 1544 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ครูเวรกกลางคืน - ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มกราคม 2562
1235 1539 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย และคณะกรรมการทำลาย
1234 1536 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
1233 1077 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้ฝึกสอนกีฬาแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาขอนแก่น ปี 2561
1232 1064 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง และกรรมการตรวจรับพัสดุ
1231 1062 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส
1230 1060 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัว เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
1229 1053 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
1228 1046 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก
แต่งตั้งครูและบุคลากรควบคุมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศ ระดับ อศจ.ขก ปี 61
1227 1043 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม.
1226 1034 2021-02-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญเพื่อขอรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
1225 1033 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ
1224 1524 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
1223 1521 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ