• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
575 0242 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร หน.งานวัดผลฯ
574 0241 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อโดยใช้สิทธิพิเศษ(โควต้า) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ หน.งานวัดผลฯ
573 0240 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับโควต้าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หน.งานวัดผลฯ
572 0239 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนลำน้ำพอง หน.งานวัดผลฯ
571 0236 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังหว้า หน.งานวัดผลฯ
570 0237 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม หน.งานวัดผลฯ
569 0238 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนครขอนแก่น หน.งานวัดผลฯ
568 0234 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนภูเขียว หน.งานวัดผลฯ
567 0235 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่่อนักเรียนขอโควต้าเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน หน.งานวัดผลฯ
566 0245 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม หน.งานวัดผล
565 0233 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตส่งรายชื่อนักเรียน เรียนดี ประเภทโควต้าพิเศษ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม หน.งานวัดผลฯ
564 0230 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งราชื่อนักเรียนในระบบโควต้า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.สาขาช่างสำรวจ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.งานวัดผลฯ
563 0228 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน หน.วักผลฯ
562 0231 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หน.งานวัดผลฯ
561 0232 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม หน.งานวัดผลฯ
560 0226 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
559 0261 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.ช่างไฟฟ้าฯ
558 0318 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สานยเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
557 0292 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา หน.หลักสูตรฯ
556 0328 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หน.เเผนกสารสนเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ