• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1222 1519 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1221 1517 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบส่งข้อมูลข่าวสาร kktech Application
1220 1507 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1219 1505 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1218 1504 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
1217 1503 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติ
1216 1490 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลแผนกเทคนิคการผลิต
1215 1489 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
1214 1488 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่
1213 1483 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (วก.หนองเรือ)
1212 1482 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี) ปีการศึกษ 2562
1211 1477 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1210 1472 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การปฏิบัติหน้าที่ของยาม ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1209 1471 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกกลางวัน - นักการภารโรง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1208 1470 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่เวรกกลางวัน - เวรตรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1207 1469 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ครูเวรกกลางคืน - ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1206 1468 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวัดและทดสอบโครงข่ายระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแสง
1205 1467 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561 สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1204 1459 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
1203 1455 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมเฉพาะราย)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ