• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
715 2349 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับ บริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด หน.งานทวิภาคีๆ
714 2324 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานข้อมูลครูต่างชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ หน.แผนกวิชาสามัญๆ
713 2325 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ หน.แผนกวิชาสามัญๆ
712 2326 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ หน.แหนกวิชาสามัญๆ
711 2342 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ชขอเผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเลย ผู้เกี่ยวข้อง
710 2329 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษา 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา ผู้เกี่ยวข้อง
709 2345 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดทดสอบวัดและประเมิณผลการใช้ภาษาอังกฤษ (แก้ไข) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
708 2345 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดทดสอบวัดและประเมิณผลการใช้ภาษาอังกฤษ (แก้ไข) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
707 2345 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดทดสอบวัดและประเมิณผลการใช้ภาษาอังกฤษ (แก้ไข) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
706 2370 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก สั่งคำสั่งแต่งตั้งนคณะกรรมการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอาชีวศึกษาขอนแก่น ครูผู้เกี่ยวข้อง
705 2340 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชอญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
704 2313 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น EchoEnglish เพื่่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
697 2331 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห็รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ หน.งานทะเบียน
696 2297 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หน.ห้องสมุดๆ
695 2296 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ของส่งวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี หน.ห้องสมุดๆ
694 2295 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชัพกาญจนบุรี หน.ห้องสมุดๆ
693 2220 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์แจกจ่ายหนังสือภาพ "40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน" สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หน.ห้องสมุดๆ
692 2273 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานแหอวนเดชาพาณิช หน.งานทวิภาคีๆ
691 2277 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูอาชีวศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรๆ
690 2275 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ผู้เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ