• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1202 1454 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561
1201 1453 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนวิชา
1200 1452 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องฝึกซ้อมดนตรีและห้องกิจกรรมดนตรี
1199 1451 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะราย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
1198 1423 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม และควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
1197 1422 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
1196 1396 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งครู และครูพิเศษ ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
1195 1368 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสี การแข่งขัน กีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำปี 2561 (แยกประเภทสี)
1194 1367 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำปี2561
1193 1360 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (The camp of Communicative English for work)
1192 1348 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1191 1344 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาผลผลิตนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
1190 1343 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งครูและครูพิเศษ ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
1189 1340 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปี 2561 (เฉพาะราย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
1188 1315 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ของยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1187 1314 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายเวร กลางวัน นักการภารโรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1186 1313 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางวัน - ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1185 1312 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน - ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1184 1293 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2561
1183 1282 2021-02-16 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมเฉพาะราย)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ