• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
689 2284 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 หน.ช่างยนต์
688 2293 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ส่งคู่มือครูวิชาภาษาไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเนือ หน.แผนกสามัญๆ
687 2298 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแคนดิน หน.ช่างเชื่อมโลหะ
686 2219 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ" รุ่นที่ 15 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ช่างยนต์
685 2269 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้เกี่ยวข้อง
684 2174 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
683 2244 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก เชิญเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมสายการผลิตใหม่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เกี่ยวข้อง
682 2183 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมหารือ กิจกรรมโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2559 สำนักงานการไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น หน.ช่างไฟฟ้า
681 2215 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2559 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น หน.ช่างไฟฟ้า
680 2256 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก สำรวจรายชื่อนักศึกษาผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2558 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรๆ
679 2262 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบชุดการสอนโครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน.งานสื่่อการเรียนการสอน
678 2264 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร "ไทพวน" ฉบับที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ หน.ห้องสมุดๆ
677 2263 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ของส่งวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หน.ห้องสมุดๆ
676 2265 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน.ช่างกลๆ
675 2216 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รองๆ ฝ่ายวิชาการ
674 2218 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชำรุดเสียหาย ด่วนที่สุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ผู้รับผิดชอบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
673 2261 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก นำเสนอโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาพาเพลิน ผู้เกี่ยวข้อง
672 2196 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 255 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้เป็นไปตามมาตรการ ๆ ไตรมาสที่ 3 ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.การเงินๆ
671 2184 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก พิจารณาคัดเลือกและจัดส่งครูที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา จัดทำหลักสูตรและชุดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานหลักสูตรๆ
670 2188 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ส่งเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หน.เทคโนโลยีๆ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ