• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
669 2187 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานมอบทุนการศึกษา กลุ่มมิตรผล ประจำปีการศึกษา 2559 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้เกี่ยวข้อง
668 2186 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก มอบทุนการศึกษาของนักศึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา กลุ่มมิตรผล บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด หน.งานการเงิน
667 2191 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน.งานหลักสูตรๆ
666 2192 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา หน.งานห้องสมุดๆ
665 2190 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องอนุมัติข้าราชการ / บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย หน.งานห้องสมุดๆ
664 2189 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดๆ จังหวัดขอนแก่นประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน.งานห้องสมุดๆ
663 2193 2016-06-17 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งหนังสือวารสารลานไทร ฉบับที่ 1 ประจำปี 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชศรีมา หน.ห้องสมุดๆ
662 2182 2016-06-13 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรเงิน โครงการ "PTT Engine Tune up 2016:มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี 2559" สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานการเงิน
661 2178 2016-06-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ผู้เกี่ยวข้อง
660 2175 2016-06-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมดำเนินการ "โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัตีการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)" องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสมชาย สกุลเทวัญพิทักษ์ นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
659 2172 2016-06-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2559 บริษัท โค้วยู้ฮะมอเตอร์ จำกัด อ.ปรัชญานันท์ เย็นอ่วม
658 2172 2016-06-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2559 บริษัท โค้วยู้ฮะมอเตอร์ จำกัด อ.ปรัชญานันท์
657 2171 2016-06-13 หนังสือราชการภายนอก ขอรับการอนุเคราะห์หลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้น เรือนจำกลางขอนแก่น หน.งานหลักสูตรๆ หน.ช่างไฟฟ้า
656 2169 2016-06-13 หนังสือราชการภายนอก สำรวจผลการประเมินภายในโดยต้นสังกัดและผลการประเมินภายนอก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
655 2071 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลการประเมิณมาตรฐานวิชาชิพประจำปีการศึกษา2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
654 2061 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อนักเรียนทวิศึกษา (เพิ่มเติม) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) หน.งานทวิศึกษา
653 2059 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่คู่มือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาสามัญฯ
652 2047 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแกะสลักน้ำแข็ง สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้อง
651 2046 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อ.พงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ
650 2045 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก ขอยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ 5 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ฝ่ายวิชาการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ