ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1/2567
  Home
|รายชื่อห้องเรียน |ตารางสอน |ตารางเรียน | ตารางการใช้พื้นที่ |หลักสูตรรายวิชา |แผนกวิชา |บุคลากร |คู่มือ|
| พิมพ์  | Login
1/2567
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
@------------@


0
12106
12108
12109
12305
12406
12408
131
132
133
134
135
141
142
143
144
145
211
221
222
223
224
225
231
232
233
234
235
241
242
243
244
245
311
312
315
321
322
323
324
325
331
332
333
334
341
342
4302
4302-1
4302-2
4401
4401-1
4401-2
4402
4402-1
4402-2
441
442
443
611(ชช)
612(ชช)
621(ชช)
622(ชช)
6301
6302
6303
811
813
814
816
817
818
819
821
8210
8211
8212
8213
822
823
824
825
826
828
829
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8308
8309
8310
8311
8401
8402
8403
8404
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8441
8503
8504
8505
8506
8508
8509
8510
8511
8514
8603
8604
8608
8609
8611
8612
8615
911
912
913
914
9210
9211
923
924
925
926
928
929
931
932
934
935
937
938
939
942
943
944
945
CAD/CAM1
CAD/CAM2
CAD1
CAD2
CAD4
CNC1
SCR1
SCR1-1
SCR1-2
กิจกรรม
กิจกรรมสถานประกอบการ
ช็อปติดตั้ง 1
ท.1
ท.2
ท.3
ท.4
ป.เครื่องกล
ปฏิบัติการโยธา
พท.1
พท.2
พท.3

มาตรวิทยา1
มาตรวิทยา2
รง.ชก.01
รง.ชก.02
รง.ชก.03
รง.ชก.04
รง.ชก.05
รง.ชก.06
รง.ชก.07
รง.ชก.09
รง.ชก.10
รง.ชบ.
รง.ป.เชื่อมไฟฟ้า
รง.สอผ.01
รง.สอผ.02
รง.สอผ.03
รง.สอผ.04
รง.สอผ.05
รง.สอผ.06
รง.เชื่อมแก๊ส
รง.เชื่อมไฟฟ้า1
รง.เชื่อมไฟฟ้า2
รง.เรือนจำ1
รง.เรือนจำ2
รง.เรือนจำ3
รง.เรือนจำ4
รง.เรือนจำ5
รง.โลหะแผ่น
รร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา
ลานกิจกรรม
ลานกิจกรรม สอก.
ลานกิจกรรมช่างก่อสร้าง
ลานกิจกรรมแผนกสำรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
สถานประกอบการ
สนาม
สนามกีฬาหลังวิทยาลัยฯ
สนามด้านหลังวิทยาลัย
สนามฟุตบอลหลังวิทยาลัย
สนามหลังวิทยาลัย
ห้องคอม
ห้องคอมพิวเตอร์ก่อสร้าง
ห้องสมุดช่างโยธา
ห้องเขียนแบบช่างสำรวจ
ห้องเขียนแบบสำรวจ
ห้องเรียน สอก.1
ห้องเรียน สอก.2
ห้องเรียน สอก.3
ห้องเรียน สอก.4
อัตโนมัติ 1
อัตโนมัติ 2
เขียนแบบ 1
เขียนแบบคอมพิวเตอร์
เขียนแบบคอมพิวเตอร์1
เขียนแบบคอมพิวเตอร์2
เรือนจำ
โรงงาน สอก.1
โรงงาน สอก.2
โรงงานไม้
โรงฝึกงานปูน
โลหะวิทยา
ใต้อาคาร2
regkktech
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043 221290 โทรสาร 043 222291
Copyright ® 2003-2024 All right reserved. Do not duplicate in any script & form. 
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ SmartProjects