ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1/2567
  Home
|รายชื่อห้องเรียน |ตารางสอน |ตารางเรียน | ตารางการใช้พื้นที่ |หลักสูตรรายวิชา |แผนกวิชา |บุคลากร |คู่มือ|
| พิมพ์  | Login
1/2567
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
@------------@

ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
IDรหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  - 
1590767319090002 พื้นฐานงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อจฉริยะ2-3-3 (5)
1607367319090003 การสร้างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล2-3-3 (5)
1607267319090005 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น2-3-3 (5)
1591167319091001 ระบบปฏิบัติการ2-3-3 (5)
1591067319091003 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)
1607567319091005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-3-3 (5)
1591267319091006 โปรแกรมโครงสร้าง2-3-3 (5)
1590867319091007 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน2-3-3 (5)
1607667319092003 การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและloT2-3-3 (5)
1607767319092005 การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กร2-3-3 (5)
1579667Homeroom Homeroom0-1-0 (1)
1609268 Homeroom Homeroom10-1-0 (1)
1608868Homeroom1 Homeroom10-1-0 (1)
1609069 Homeroom Homeroom20-1-0 (1)
1609169Homeroom2 Homeroom20-1-0 (1)
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 2599 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 
127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 
148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 
169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))

regkktech
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043 221290 โทรสาร 043 222291
Copyright ® 2003-2024 All right reserved. Do not duplicate in any script & form. 
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ SmartProjects